مکالمه ترمیک و فشرده

 دوره های مکالمه:

گروه آموزشی فکر جوان با استفاده از کادری مجرب و آموزش دیده و جدیدترین روشهای آموزشی، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی ترمیک و فشرده برای بزرگسالان و زنان خانه دار یا شاغل با شرایط زیر نموده است.

 

مطالب آموزشی ما:

  • دوره های زبان انگلیسی بزرگسالان:

 این دوره ها شامل 12 جلسه برای هر ترم با هزینه 250.000 تومان طبق جدول زیر برگزار میگردند:

 

AMERICAN
Book1.st Term2.nd Term
Talk time 1  1 A :             Unit 1_7  1 B :         Unit 8_14
Talk time 2  2 A :             Unit 1_7  2 B :         Unit 8_14
Talk time 3  3 A :             Unit 1_7  2 B :         Unit 8_14

 

BRITISH
Book1.st Term2.nd Term
Speak out 1(Starter)  1 A :           Unit 1_5  1 B :         Unit 6_10
Speak out 2(Elementary)  2 A :           Unit 1_5  2 B :         Unit 6_10
Speak out 3(Pre Intermediate)  3 A :           Unit 1_5  3 B :         Unit 6_10
Speak out 4(Intermediate)  4 A :           Unit 1_5  4 B :         Unit 6_10
Speak out 5(Upper intermediate)  5 A :           Unit 1_5  5 B :         Unit 6_10
Speak out 6(Advanced)  6 A :           Unit 1_5  6 B :         Unit 6_10

 

 

  • دوره های زبان انگلیسی ویژه مکالمات روزمره برای زنان خانه دار و شاغلین:

 این دوره ها شامل 14 جلسه برای هر ترم با هزینه 180.000 تومان طبق جدول زیر برگزار میگردند:

 

 

Book1.st Term2.nd Term
Talk time 1  1 A :             Unit 1_7  1 B :         Unit 8_14
Talk time 2  2 A :             Unit 1_7  2 B :         Unit 8_14
Talk time 3
 3 A :             Unit 1_7  3 B :         Unit 8_14

تماس با ما

  • آدرس: اصفهان، توحید میانی، کوچه 14، ساختمان فکرجوان
  • شماره تماس: 09137265671 - 03136240385
  • ایمیل: info@fekrejavan.com
  • تلگرام: Fekrejavan@
  • اینستاگرام: ّFekrejavan.ins@

نظرات کاربران

بالا