خدمات فکرجوان

  1. ارائه دوره های آموزشی در محل مشتری
  2. ارائه گواهی نامه های رسمی و معتبر مورد تایید و قبول تمامی سازمانها و ارگانها
  3. کمک به انجام پروژه های علمی و تحقیقاتی
  4. تداوم ارتباط مرکز و دانشجویان در قالب باشگاه مشتریان

تماس با ما

  • آدرس: اصفهان، توحید میانی، کوچه 14، ساختمان فکرجوان
  • شماره تماس: 09137265671 - 03136240385
  • ایمیل: info@fekrejavan.com
  • تلگرام: Fekrejavan@
  • اینستاگرام: ّFekrejavan.ins@

نظرات کاربران

بالا