دوره آموزشی راهنمای طبیعت گردی

راهنمای گردشگری

راهنمای طبیعت گردی یا اکوتوریسم چیست؟

راهنمای طبیعت گردی یا اکوتوریسم شغلی در حوزه گردشگری است. یک راهنمای اکوتوریسم ضمن ارتباط موثر با گردشگران به صورت مستقیم یا توسط واسطه هایی مانند آژانس های گردشگری، با توجه به فعالیت های انجام شده و برنامه های سفری که انجام می شود به صورت فردی و یا گردشگری گروهی، نسبت به همراهی و راهنمایی گردشگران و گروه های طبیعت گردی در مسیرهای طبیعت اقدام می نماید. اصطلاح انگلیسیEcotourism Guide معادل راهنمای طبیعت گردی یا اکوتوریسم می باشد.

شغل راهنمای طبیعت گردی، با مشاغلی چون تورهای طبیعت گردی، آژانس های مسافرتی، هتلداری و مراکز ارائه دهنده خدمات مسافرتی و دیگر مشاغل مرتبط با حوزه گردشگری در ارتباط است.

با حضور در دوره آموزش مهارت راهنمای طبیعت گردی یا راهنمای اکوتوریسم، کارآموزان با اکو سیستم، اکوتوریسم، مفاهیم و اصول گردشگری مبتنی بر طبیعت(اکوتوریسم)، مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست، نحوه استقرار و زندگی در طبیعت، حیات وحش، زمین شناسی، غارها، کوه ها، شناخت انواع اقلیم و آب و هوا، هواشناسی، شناخت انواع گونه های گیاهی ایران، روحیات اقوام ایران و سایر ملل، آموزش عکاسی و فیلمبرداری در طبیعت، آیین سخنوری و فن بیان، ورزش های مرتبط با طبیعت گردی، فنون راهنمایی، مناطق حفاظت شده و زبان تخصصی آشنا شده و با شرکت در آزمون فنی و حرفه ای موفق به دریافت گواهینامه معتبر راهنمای طبیعت گردی می شوند.

مهارت های پیش نیاز شغل راهنمای طبیعت گردی، کسب مهارت و آموزش راهنمای عمومی گردشگری می باشد.

1-شناخت اکوسیستم

 • تعریف اکولوژی

 • قواعد کلی اکولوژی

 • تعریف اکوسیستم

 • الگوهای اکوسیستم

 • انواع اکو سیستم

 • اکوسیستم های ایران

 • نحوه تشخیص انواع اکوسیستم

 • مقایسه و تمایز انواع اکوسیستم های تالابی، کوهستانی و جنگلی

 • نحوه رفتار با اکوسیستم های طبیعی

 • حفظ اکوسیستم محیط


2-شناخت اکوتوریسم

 • اکوتوریسم چیست؟

 • انواع اکوتوریسم و اکوتوریست

 • جایگاه اکوتوریسم در ایران و جهان

 • جاذبه های طبیعی ایران

 • کاربرد توسعه پایدار در اکوتوریسم

 • کاربرد اکوتوریسم در گردشگری و اقتصاد آن

 • نحوه پراکندگی جاذبه های طبیعی ایران

 • استفاده درست از اکوتوریسم

 • رعایت اخلاق حرفه ای

 • رعایت اصول بهداشت در طبیعت

 • حفظ محیط زیست


3-شناخت حیات وحش

 • انواع پستانداران ایران

 • انواع پرندگان ایران

 • انواع خزندگان و دوزیستان ایران

 • انواع حشرات ایران

 • معرفی پستانداران دارای ارزش اکوتوریسمی ایران

 • معرفی زیستگاه های خاص و با اهمیت پستانداران ایران

 • معرفی پرندگان دارای ارزش اکوتوریسمی ایران

 • معرفی زیستگاه های خاص و با اهمیت پرندگان ایران

 • معرفی خزندگان دارای ارزش اکوتوریسمی ایران

 • معرفی زیستگاه های خاص و با اهمیت خزندگان ایران

 • معرفی حشرات دارای ارزش اکوتوریسمی ایران

 • معرفی زیستگاه های خاص و با اهمیت حشرات ایران

 • رعایت اصول بهداشتی در برخورد با گونه های مختلف حیات وحش ایران

 • حفظ گونه های جانوری حیات وحش ایران


4-کوه ها، غارها و گونه های زمین شناسی

 • انواع کوه ها، صخره ها و کوه های یخی ایران

 • معرفی انواع غارهای ایران

 • انواع وسایل و تجهیزات غارنوردی و کوهنوردی

 • ساختار وسایل و تجهیزات غارنوردی و کوه نوردی

 • ساختار زمین شناسی در ایران

 • تشخیص و تفکیک مفاهیم کوه، قله و یال

 • کاربرد اکوتوریسمی کوه ها در طبیعت

 • تشخیص و تفکیک انواع غارها

 • نحوه استفاده از وسایل کوهنوردی و غارنوردی

 • تشخیص و تفکیک کانی های طبیعت

 • تشخیص و تفکیک سنگ ها در طبیعت

 • رعایت اخلاق حرفه ای در طبیعت

 • رعایت اصول ایمنی در کوهنوردی و غار نوردی


5-شناخت انواع اقلیم و آب و هوا

 • مبانی اقلیم شناسی

 • انواع اقلیم بیابانی، نیمه بیابانی، خزری و جنوبی

 • حوزه های اقلیمی در جهان

 • انواع آب و هوای ایران

 • توده های آب و هوایی در ایران

 • نحوه تشخیص اقلیم های اصلی ایران

 • نحوه تشخیص انواع آب و هوای ایران در فصول مختلف سال

 • برنامه ریزی درست سفر در آب و هوای مختلف

 • رعایت اصول ایمنی و بهداشت در سفر با توجه به اقلیم و آب و هوا

 • حفظ اقلیم ایران در جهت توسعه پایدار


6-شناخت گونه های گیاهی ایران

 • انواع گونه های گیاهی ایران

 • رویشگاه گیاهان ایران

 • گیاهان ایندمیک ایران

 • تشخیص و طبقه بندی گونه های گیاهی ایران

 • نحوه تشخیص رویشگاه های گیاهی ایران

 • رعایت اصول ایمنی و بهداشتی مناطق گونه های گیاهی در ایران

 • نحوه حفظ گونه های گیاهی ایران

 • توسعه پایدار از طریق احساس مسئولیت در حفظ گونه های گیاهی


7-شناخت ورزش های مرتبط با طبیعت گردی

 • انواع ورزشهای مرتبط با طبیعت گردی ایران

 • ورزش اسب سواری، ورزش اسکی، ورزش های آبی، ورزش ماهیگیری

 • – ورزش یخ نوردی، ورزش سنگ نوردی، ورزش کویر نوردی

 • دستگاه GPS، کیسه خواب، کوله پشتی، زیر انداز، چادر مسافرتی، خوراک پزی، طناب، قطب نما، نقشه، دستگاه بیسیم و…

 • کارکرد انواع ورزش های طبیعت گردی

 • کاربرد انواع وسایل مورد استفاده در ورزش های طبیعت گردی

 • استفاده درست از وسایل و تجهیزات ورزشی

 • رعایت اصول ایمنی در استفاده از لوازم ورزشی طبیعت گردی

 • رعایت اصول ایمنی در ورزش های طبیعت گردی

 • حفظ محیط زیست در جهت توسعه پایدار و استفاده همگانی


8-آموزش عکاسی و فیلمبرداری در طبیعت

 • آموزش انواع دوربین عکاسی و دوربین فیلمبرداری

 • ساختار دوربین عکاسی

 • ساختار دوربین فیلمبرداری

 • آموزش اصول عکاسی در طبیعت

 • آموزش اصول فیلمبرداری در طبیعت

 • رعایت اخلاق حرفه ای در عکاسی و فیلمبرداری

 • احترام به حقوق دیگران

 • رعایت اصول ایمنی در هنگام عکاسی در طبیعت و فیلمبرداری در طبیعت


9-شناخت مناطق حفاظت شده در طبیعت

 • انواع مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست

 • پارک ملی، پناهگاه های حیات وحش، مناطق شکار ممنوع، آثار طبیعی ملی

 • محدودیت های ورود به مناطق حفاظت شده

 • پیامدهای مثبت و منفی استفاده از مناطق چهارگانه طبیعی

 • کارکرد قوانین و مقررات مربوط به مناطق حفاظت شده

 • تشخیص انواع مناطق حفاظت شده ملی ایران

 • نحوه تشخیص و تمایز مناطق چهارگانه حفاظت شده

 • نحوه تشخیص پیامدهای مثبت و منفی استفاده از مناطق حفاظت شده

 • رعایت اصول ایمنی در مناطق حفاظت شده

 • رعایت اصول بهداشتی در مناطق حفاظت شده

 • حفظ محیط زیست مناطق چهارگانه در جهت توسعه پایدار


10-شناخت مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست

 • انواع مناطق تفرجگاهی و گردشگری

 • نحوه صدور مجوز فعالیت اکوتوریسم در محدوده مناطق تحت نظارت سازمان محیط زیست

 • کاربرد قوانین و مقررات محیط زیست

 • مفاهیم حفاظت از محیط زیست در ایران

 • دولت سبز، دستورالعمل ها و راهنمای اجرای نظام محیط زیست

 • مدیریت سبز در مراکز توریستی و گردشگری

 • میراث طبیعی ایران

 • شناخت مناطق حفاظت شده

 • شناخت اقوام و عشایر ایران

 • لغت های تخصصی اکوتوریسم

 • کمکهای اولیه و بهداشت سفر

 • برنامه ریزی و مدیریت اکوتوریسم

 • اکوتوریسم از دیدگاه ژئومورفولوژی

هزینه دوره 940.000 تومان میباشد.

Call Now Buttonتماس با مشاوران ما