دوره آموزشی راهنمای موزه

tourism-8

راهنمای موزه کیست ؟

راهنمای موزه فردی است که مبادرت به راهنمایی گردشگران در موزه ها می نماید. معادل انگلیسی آنMuseum Guideمیباشد.

راهنمای موزه شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های : مفاهیم و تاریخچه موزه – کلیات و ساختار موزه – وظایف و عملکرد موزه – موزه های ایران و جهان – فنون موزه داری – بازاریابی موزه و طراحی موزه می باشد.

شغل راهنمای موزه با مشاغلی چون: راهنمای عمومی گردشگری ، راهنمای محلی ، راهنمای گردشگری فرهنگی در ارتباط می باشد.

مهارت های پیش نیاز شغل راهنمای موزه، کسب مهارت و آموزش راهنمای عمومی گردشگری می باشد.

1-مفاهیم و تاریخچه موزه

 • واژه شناسی موزه

 • تاریخچه موزه (ایران و جهان)

 • معرفی شورای بین المللی موزه ها

 • درک مفاهیم پایه ای موزه

 • تجزیه و تحلیل اصطلاحات و مفاهیم موزه

 • نحوه تشخیص کدهای اخلاقی ایکوم

 • رعایت اخلاق حرفه ای در بازدید از موزه ها

 • رعایت اصول بهداشتی هنگام بازدید از موزه ها

 • حفظ موزه های طبیعی به لحاظ زیست محیطی


2-کلیات و ساختار موزه

 • انواع طبقه بندی موزه ها

 • طبقه بندی موضوعی موزه ها

 • روند ها و چالش های پیش روی موزه ها

 • نحوه تشخیص و طبقه بندی موزه ها بر اساس موضوع

 • چگونگی طبقه بندی موزه ها بر اساس نحوه اداره

 • کاربرد حوزه جغرافیایی و سطح تخصص مخاطبان در طبقه بندی موزه ها

 • شیوه ارایه و نمایش آثار در طبقه بندی موزه ها


3-وظایف و عملکرد موزه ها

 • وظایف موزه

 • منابع درآمد موزه

 • فضای فیزیکی موزه ها

 • پژوهش و آموزش در موزه

 • نحوه تعیین هویت اشیا

 • شیوه گردآوری و آثار موزه ای

 • چگونگی ثبت و ضبط آثار

 • نحوه نگهداری و مرمت آثار

 • نحوه ارائه و نمایش آثار در سالن ها

 • نحوه نورپردازی و ساختمان بنای موزه

 • رعایت اخلاق حرفه ای در برخورد با کارکنان و مخاطبان موزه

 • رعایت اصول ایمنی جهت حفظ اشیاء و آثار موزه ای


4-موزه های ایران و جهان

 • موزه های شاخص ایران

 • مشهورترین موزه های جهان

 • بازدید از موزه های هنری، تاریخی و کاخ موزه ها

 • بازدید از موزه های طبیعی (اکو موزه ها)

 • بازدید از موزه های آموزشی و علمی

 • بازدید از نمایشگاه های دائمی و موقت

 • حس مسئولست نسبت به آثار گذشتگان


5-فنون موزه داری

 • مدیریت منابع انسانی در موزه

 • ویژگیهای فردی و تخصصی راهنمای موزه

 • عملکرد و وظایف راهنمای موزه

 • نحوه ارتباط با گردشگران در موزه

 • نحوه راهنمایی گردشگران بر اساس سن افراد

 • ایجاد انگیزش در مخاطبین

 • رعایت اصول برخورد با افراد و گردشگران


6-بازاریابی موزه

 • مطالعات بازار

 • مطالعه بازار هدف

 • عوامل موثر بر تقاضای بازدید از موزه

 • آمیخته های بازاریابی موزه

 • کاربرد انواع تقاضاهای بازار

 • بکارگیری ابزار های آمیخته بازاریابی در موزه

 • بکارگیری روش های فن بیان

 • بکارگیری روش های تعیین جایگاه موزه در بازار و بررسی رقبا


7-طراحی موزه

 • موزه و گالری آثار هنری

 • فضاهای کاربردی موزه

 • تجهیزات مخازن موزه

 • شرایط دسترسی اشیاء و جابجایی آنها

 • مکان گزینی و امکان سنجی فضای موزه

 • نحوه استفاده از فضاهای انتخابی

 • تطبیق ساختمان های انتخابی موزه بر اساس موضوع موزه

 • بکارگیری گرافیک مناسب در طراحی موزه

 • رعایت اصول اخلاق حرفه ای در طراحی موزه

 • حفظ اصول ارگونومی

 • حفظ اصول ایمنی و مراقبت از آثار موزه

 • استفاده از لوازم مناسب و سازگار با محیط زیست در طراحی موزه

هزینه دوره 690.000 تومان میباشد.

Call Now Buttonتماس با مشاوران ما